GVA-81+

85  تعداد بازدید  |  یکشنبه 22 تیر ماه 1399

آی سی تقویت کننده فوق از شرکت Mini-Circuits در فروشگاه موجود شده است.

                                                                                                                                   GVA-81+ آی سی تقویت کننده

از شرکت Mini-Circuits در فروشگاه موجود شده است.

لینک دریافت اطلاعات تکمیلی : http://resana-co.com/products/113223/GVA-81-